Nội Dung và Bản Quyền

Dưới đây là các điều kiện về Bản quyền và Sử dụng thông tin trên trang www.thucphamchonguoibenh.com, khi bạn truy cập hoặc sử dụng thông tin trên trang web này có nghĩa là bạn đã xem và đồng ý với các điều kiện sau đây:

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Bản quyền bài viết

Tất cả các bài viết trên trang Thucphamchonguoibenh.com đều hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Thucphamchonguoibenh.com.
Thông tin những bài viết về cách chăm sóc sức khỏe, www.thucphamchonguoibenh.com chỉ mang tính chất tham khảo nhằm cung cấp kiến thức và hướng dẫn chung cho quý khách. Những ý kiến hay quan điểm trong các bài viết luôn hướng đến việc cung cấp những thông tin chính xác và trung thực theo sự nghiên cứu của chuyên gia và tổng hợp từ các nguồn tham khảo khác nhau.
 
Các bài viết tư vấn tại website ghi lại những kinh nghiệm và kiến thức làm đẹp trên www.thucphamchonguoibenh.com nhằm chia sẻ cho quý khách tham khảo. Nội dung bài viết có thể được thay đổi hoặc chỉnh sửa mà không báo trước.
Không nội dung nào trong các bài viết là có chủ ý phân biệt hay làm tổn hại đến các vùng miền, nhóm giới tính, công ty, tổ chức hay cá nhân nào.

2. Điều kiện sử dụng

Bạn được tự do sử dụng thông tin trên trang web www.thucphamchonguoibenh.comt cho mục đích cá nhân (tham khảo, học tập, sưu tầm,…)
Nếu bạn phát hành lại thông tin đăng trên trang web www.thucphamchonguoibenh.com dưới hình thức miễn phí (phổ biến, đăng lại trên trang www.thucphamchonguoibenh.com…), bạn phải ghi rõ: “Nguồn: www.thucphamchonguoibenh.com” hoặc tên của Tác giả (nếu có) theo Qui định về Bản quyền được ghi bên trên.
Nếu bạn hành lại thông tin đăng trên trang www.thucphamchonguoibenh.com dưới bất cứ hình thức có thu phí, kinh doanh hoặc xuất bản thtothi.net báo, tạp chí… bạn phải được sự đồng ý của www.thucphamchonguoibenh.com hoặc tác giả (nếu có).
Các thông tin trên trang web www.thucphamchonguoibenh.com đều được chọn lọc và biên soạn kỹ, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan nên có thể có những thông tin chưa được chính xác và hoàn chỉnh lắm, bạn phải kiểm tra lại trước khi đưa vào sử dụng dưới mọi hình thức.
Thucphamchonguoibenh.com
 sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin được đăng trên trang www.thucphamchonguoibenh.com

 Lưu ý: Các điều kiện này có thể được sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào mà không cần phải báo trước và có hiệu lực ngay khi được thay đổi.